Personlig utveckling för män

Personlig utveckling för män

Din karriär
Ett möjligen kontroversiellt påstående är att vägarna för personlig- och karriärsmässig utveckling skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Historiskt sett har det funnits gott om företrädelsevis manliga nätverk att ansluta sig till och dra nytta av. I takt med att samhället har blivit mera jämställt har detta dock ändrats radikalt. I dag finns det betydligt många fler stödstrukturer för kvinnor på arbetsplatser och i skolor. Det gör att du som man behöver antingen jobba med dig själv, eller hitta andra vägar att få hjälp med det. Det gäller dock att veta var du ska leta, och hur. Influencers och självhjälpsgurus Ett ställe många vänder sig till för att få tips om hur man som man blir en bättre människa är internet. Det finns ett otal självhjälpssajter och videokanaler som…
Read More