Personlig utveckling för män

Ett möjligen kontroversiellt påstående är att vägarna för personlig- och karriärsmässig utveckling skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Historiskt sett har det funnits gott om företrädelsevis manliga nätverk att ansluta sig till och dra nytta av. I takt med att samhället har blivit mera jämställt har detta dock ändrats radikalt. I dag finns det betydligt många fler stödstrukturer för kvinnor på arbetsplatser och i skolor. Det gör att du som man behöver antingen jobba med dig själv, eller hitta andra vägar att få hjälp med det. Det gäller dock att veta var du ska leta, och hur.

Influencers och självhjälpsgurus

Ett ställe många vänder sig till för att få tips om hur man som man blir en bättre människa är internet. Det finns ett otal självhjälpssajter och videokanaler som är inriktade på detta ämne. Om det här är din valda väg så behöver du dock vara medveten om att det finns väldigt många tveksamma influencers. Vissa av dem är öppet misogyna, andra är mer eller mindre högerextrema. Dessa har identifierat en befintlig kris i manligheten som de exploaterar. Låt dig inte luras av dem utan stå trygg i en positiv manlighet som inte behöver definieras av macho eller en alfahanne-attityd.

Etablerade sajter och nyhetskanaler

Personlig utveckling kan handla om många saker. Bättre självförtroende, ökade kunskaper, en snyggare klädstil eller en mer vältränad kropp som orkar mer. Hitta ett par sajter som stöttar dig i den utvecklingen. Det kan vara den nylanserade sajten Topp7 eller mer etablerade sidor som King Magazine, Tyngre eller Art of Manliness. Både Topp7 och den sistnämnda sajten har ett brett perspektiv på vad det innebär att vara man i dagens samhälle medan andra är inriktade på något specifikt.

Gå i terapi eller skaffa en coach

Ett underskattat sätt att utvecklas som man eller som yrkesperson är att prata med någon. Om du vet med dig att du har saker som håller dig tillbaka kan ett par sessioner med en bra terapeut lösa upp väldigt många lås i din utveckling. Ett alternativ, som kanske är mer yrkesinriktat, är en coach eller en mentor. Denne är någon som kan se objektivt på dig och dina förutsättningar och sedan hjälpa dig utveckla dina starka sidor och göra de svaga sidorna mindre framträdande.