Livets lektion

Det som är facit idag behöver nödvändigtvis inte vara det imorgon.

Uttrycket kunde inte vara mer sanningsenligt eftersom gemene man varje dag lär sig något nytt oavsett om hen vill det eller inte. Dessa erfarenheter kan te sig på många olika sätt och det som är inlärning för en person kanske är motsatsen för en annan. Människan har i grunden en fantastisk anpassningsförmåga utan att lägga särskilt mycket energi kring ändamålen. Detta oavsett hur tid, plats och situation förhåller sig. Det finns en inbyggd mekanism i att på ett eller annat sätt omedvetet ta oss an alla situationer vi ställs inför.

Den eviga kontexten

Livet är generellt sett som att få ihop ett pussel. Det har sin naturliga gång där tiden är det enda som inte går att få tillbaka. Denna otroligt viktiga komponent har både blivit den största motivationsfaktorn men paradoxalt nog samtidigt även den bedrägliga motståndaren.

Människan är den enda levande varelsen som i tanken kan föreställa sig sin och andras framtid. Denna egenskap saknar motstycke bland resterande arter i världen. Hen kan agera idag utifrån hur morgondagen kan tänkas se ut. Denna unika egenskap har gjort människan till både planetens härskare och sabotörer.

Det här visar sig i alla delar av livet och utan den antecipatoriska planeringen skulle förmodligen även människans leverne förhålla sig tämligen primitivt.

Strävan efter utveckling och förbättring är ett av mänsklighetens främsta morötter. Det här har bland annat medfört att världen ser tämligen annorlunda ut idag jämfört med för ett sekel tillbaka. Ibland räcker det att bara backa bandet ett par åt för att urskilja de enorma skillnaderna.

Det är också just denna kollektiva kontext som smittar av sig på ett individuellt plan.

Det breda spektrumet

Personlig utveckling brukar främst relateras till den aktuella arbetsplatsen. Det är ofta där strävan till framsteg för många ligger högst i kurs. Ett av de viktigaste verktygen för hanteringen av detta förfarande är kommunikationen. Det är av stor vikt att den når fram utan att fastna i det ständigt förekommande bruset. Med hjälp av omniaintranet.se levereras budskapet där den personliga och karriärorienterade utvecklingen på ett effektivt sätt samtidigt främjas.

Det kan med fog påstås att de båda ytterligheterna förutsätter varandra. De kan både stå för sig själv och sammankopplas i en förening.

I slutändan handlar det om att finna den ack så viktiga balansen för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås.